Støtte til forskning


Vi er takknemlig for din støtte til vårt arbeid.

 

Forskning er gjort på arbeidet vårt. Det er viktig fordi vi ønsker på en seriøs måte å nå inn i samfunnet med forskningsbaserte teknikker og et kurs som gir dokumenterte resultater.

 

Første del av forskningen ble gjort i 2010, og med så sterke resultater ønsker vi å fortsette forskningen. Ny software er nå tilgjengelig, noe som gjør at forskere kan si enda mer om hva som skjer i hjernen når også resultater fra Gamma svingninger blir analysert. Dette vil være med å styrke resultatene ytterligere.

 

Det gjøres i dag vitenskapelige artikler på arbeidet, både fra hovedprosjektet og fra en kvalitativ studie om opplevelser og erfaringer hos helsepersonell som har deltatt på kurs.

 

Kurset BevissthetsTrening anbefales også inn i skolen, slik at barn kan få et godt grunnlag for livet. Det vil redusere den mobbing som i dag er en stor utfordring i samfunnet. Vi har jobbet i mer enn to år for å få et skoleprosjekt på plass, og baserer det blant annet på frivillighet fra forskere og andre som ønsker å bidra.

 

Vi takker for ditt bidrag som kan gjøres i vår nettbutikk.

Handlekurv

 x 


Your Cart is currently empty.