Unique Mind ESP


Vårt mål er å spre BevissthetsTrening verden over. Vi bygger på Deborah Borgen sin banebrytende livsfilosofi om at alle mennesker kan få tilgang til sine ubrukte ressurser, en sterkere ESP-sans og ha en indre ro i hverdagen uansett situasjon.

 

Vår visjon er å hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv. Når hvert enkelt menneske bruker sitt fulle potensial, vil vi fungere optimalt i en helhet og være et styrket individ i et sterkt fellesskap. Dette vil føre til et samfunn i kontinuerlig utvikling, med mer empati for alle parter i et samarbeid for fred.

 

Fra magefølelse til målrettet utvikling er et program som består av:

 

BevissthetsTrening I er grunnkurset vårt som er tilpasset voksen, ungdom og barn. BevissthetsTrening I består av forelesninger med fokus på bevissthetens struktur og utvikling, det vil si hvordan vi lærer og utvikler oss gjennom livet. I tillegg består den av mental trening og teknikker for avlæring og relæring av holdninger, endringskompetansen øker. BevissthetsTrening I inneholder også metodikk for mål og veien til måloppnåelse, her økes vår handlingskompetanse. Denne treningen vil styrke individets emosjonelle, sosiale og relasjonelle kompetanse. 

 

Oppsummert gir BevissthetsTrening I kompetanse i å navigere i de ulike sosiale virkelighetene vi til enhver tid befinner oss i, og kompetanse i å vite hvordan handle i de ulike virkelighetene til beste for en optimal helhet.

 

BevissthetsTrening II er en fordypning av BevissthetsTrening I. Målet med kurset er å gi en forståelse av et indre perspektiv, slik at vi kan bruke den økte innsikten på en mer helhetlig måte i hverdagen. 

BevissthetsTrening II består av forelesninger og mental trening som gir et større helhetsperspektiv av det indre kreative nivå. Det legges stor vekt på forståelse av intuisjon/magefølelse, som er en forutsetning for økt kreativitet og gode helhetlige løsninger. Her utdypes også hvordan du kan bruke dine muligheter, samt forståelse av forskjellige retninger innen selvutvikling.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlekurv

 x 


Your Cart is currently empty.