Hjernesvingninger


Alle mennesker har alle grupper av hjernesvingninger, og det er styrken, kombinasjonen av- og tilgangen som er viktig for å oppnå det vi ønsker. Treningen på vårt kurs gir deg den optimale mengden av de forskjellige hjernesvingninger, i tillegg til balanse og en fleksibel og effektiv måte å bruke hjernen på. Økt ESP krever økt synkronisitet av hjerneaktivitet og mer funksjonell bruk av hjernen.

 

Hjernesvingningene er delt inn i grupper av hz (svingninger per sekund):

Høy Gamma: 40 - 50 Hz
Gamma: 30 - 40 Hz
Høy Beta: 25 - 30 Hz
Beta: 12 - 25 Hz
Alfa: 8 - 12 Hz
Theta: 4 - 8 Hz
Delta: 1 - 4 Hz

 

På BevissthetsTrening I bruker vi aktiv dynamisk meditasjon som en del av treningen. Dette betyr å være aktiv på et indre nivå og samtidig ha en ro til å kunne bruke vårt fulle potensial bevisst i hverdagen.

 

Meditasjon har eksistert i flere tusen år. Ordet kommer fra det latinske ordet meditare, som betyr å gå innover mot midten og sentrere hjernens aktivitet. Dette er et av våre viktige mål for å kunne oppnå en indre ro.

 

Gamma: Dette er den eneste svingningen som produseres i hele hjernen. Den er også forbundet med god innlæring og hukommelse. Gamma aktivitet er i følge ny forskning, en bølge som aktiviseres når hjernen skal lære noe nytt ved å "brenne" nye nevrale baner og også viktig for persepsjon, organisering og produksjon av nye hjerneceller.

 

Resultat etter kurs og egentrening:
EEG studien viser at deltakerne lærer teknikkene som gjør dem i stand til å selvregulere ved å både senke svingningene i hjernens aktivitet og samtidig øke høy gamma (40 - 50 Hz).

Resultatene tyder på at gruppen etter 2 dagers kurs fikk en høysignifikant
EEG - baseline økning på 32 % av høy gamma. Etter 12 uker har EEG - baseline økt med 58 %, som tyder på at kurset og treningen endrer hvordan hjernen fungerer på de høyeste frekvensene.

Deltakerne fikk økt opplevelse av mestring i hverdagen, subjektiv velvære og mer tilfredshet med bruk av og tilgang til egen intuisjon. Dette er blant annet visualisert igjennom 58 % økning av global høy gamma, 48, 49 og 50 Hz.

 

Beta: Svingningen forbindes med oppmerksomhet og konsentrasjon og mental aktivitet som tenkning og planlegging. En høy beta kan føre til stress, angst og sinne, og kan gjøre at kroppen blir satt i alarmberedskap.

 

Resultat etter kurs og egentrening:
Det er en signifikant senkning på 26 % av høy beta (25-30 hz).

 

Alfa: Denne svingningen er dominerende i bakre del av hjernen hos en voksen person. Den bakre delen av hjernen mottar og bearbeider sensorisk informasjon. Aktiviteten er høyest når vi lukker øynene og reduseres kraftig med øynene åpne. Når vi dagdrømmer har vi også alfa aktivitet. Alfa er også forbundet med indre oppmerksomhet og integrasjon av kropp og sinn, og et balansert humør og stabile følelser.

 

Resultat etter kurs og egentrening:
Den pre-frontale delen av hjernen og frontale midtlinjen av lav theta og alfa aktivitet, reflektere emosjonelle positive tilstander, mer ro og internalisert opplevelse av oppmerksomhet.

 

Theta: Er knyttet til dypere søvn, narkose og hypnose.Theta gir også tilgang til økt ESP-sans og gjenkjenne den, samt forsterker nivået for kreativitet. Theta aktiviteten gjør det mulig og hente opp gamle opplevelser. Svingningen hjelper vårt immunforsvar til å yte maksimalt.

 

Resultat etter kurs og egentrening:
Høy Gamma har vist seg også å samvirke med Theta hjernesvingning. Denne kombinasjonen synes å potensiere for derved å øke læringsevnen og mental aktivitet gjennom økt læring på flere nivåer i hjernen.

Før kurset til 12 uker etter første kurs og etter repetisjonskurs ser vi at endringene vi så rett etter kurset har blitt forsterket med 17 % økning av theta frontalt, og høysignifikant 58 % økning av high gamma frontalt, sentralt og occipitalt.

 

Delta: Dette er den dominerende hjerneaktiviteten hos barn opp til ett år. Hos voksne knyttes delta aktivitet til den dypeste søvnen og koma. Her får vi tilgang til et større helhetlig perspektiv med empati. Svingningen gir oss avansert restituering av kropp og sinn, optimal ESP og høyeste følelse av indre bevissthet. Delta er et område for tilknytning til noe mer enn bare en selv, en samhørighet.

 

I tillegg knyttes delta til: Frigjøring av melatonin og DHEA, 2 kraftige anti-age hormoner, redusert nivå av kortisol - et hormon knyttet til stress som er vitenskapelig bevist å fremskynde aldringsprosessen.

 

Resultat etter kurs og egentrening:
Man ser at selvregulert frontal og sentral delta, theta og gamma aktivitet synes å kunne gi mer fokusert oppmerksomhet som mer økt årvåkenhet og arbeide mer effektivt med hukommelsesoppgaver. Endring av deltakernes delta-svingninger synes å ha gitt endring til opplevelse av bedre indre ro, på grunn av mindre støy fra muskulatur, tanker og ytre stimuli. Delta beskytter hjernen mot aktivitet, slik som ved søvn. Dette gir muskulær avspenning og frigjøring av stressopphopning muskulært.

 

Denne undersøkelsen viser at en guidet og konsentrert læring med vekt på avspenning, visualisering og mental drilling og bevisst fokusering fører til endring av hjernens funksjonelle nettverk. Dette skjer i både lokale og globale nettverk i hjernen.

Handlekurv

 x 


Your Cart is currently empty.