BevissthetsTrening


BevissthetsTrening er en nyutviklet og enkel trening. Den styrker kommunikasjonen mellom de to hjernehalvdelene, som gjør at du får en unik tilgang til hjernens ressurser og kapasitet.

 

Deborah så at det å bevisstgjøre seg var ikke nok i seg selv, det ga ingen varige endringer. Derfor skapte hun teknikker for mental trening, og jobbet målrettet for å få til de raske og varige endringene.

 

Det mentale isfjellet brukes som en forklaringsmodell på vår bevisste og ubevisste kapasitet.

 

Den synlige delen av et isfjell er et fysisk ytre, der vi er våkne og bevisste. Den delen av isfjellet som ligger under vann kan sammenlignes med det kreative indre, hvor søvn og det ubevisste hører til.

 

Isfjellet bygges fra vi ligger i mors mage. I de første leveårene og til vi er cirka seks–syv år, bygges isfjellet uten analyse. Vi får med oss holdninger og sannheter fra miljøet vårt. Når vi får analyseevnen, bygger vi videre på det vi allerede har. Som tenåringer har vi lagt holdningsgrunnlaget som blir atferden vår i voksen alder. Vi er kommet til den bevisste delen, og det ubevisste blir usynlig for oss.

 

Mye av det ubevisste er glemt og gjemt for oss i vår daglige bevissthet. Skal vi endre holdningene og de sannhetene vi har med oss, må vi inn på de ubevisste nivåene. I dag vet vi at det er mulig å endre disse, fordi vi faktisk til en viss grad kan forme vår egen hjerne. Hjernen er på mange måter som kroppen ellers; ulike områder kan trenes og gjennom det også endres.

 

Ser vi på fordelingen på det bevisste og det ubevisste, betyr det at vår største kapasitet ligger i den ubevisste delen. Det er disse ubrukte ressurser og dette nivået vi må ha tilgjengelig i vår hverdag for å løse de problemer som utfordrer oss i våre liv og vårt samfunn.

 

Vi kan si at samfunnet i dag jobber med symptombehandling fordi vi ikke har hatt tilgang til å løse symptomene annet enn på den synlige overflaten.

 

Hva er det unike med denne mentale treningen?

De ulike områdene i hjernen får økt mengde funksjonelle sammenkoblinger, og da i særlig grad forbindelsene mellom høyre og venstre hjernehalvdel. Samtidig bruker hjernen mindre kapasitet på å opprettholde disse forbindelsene. Det betyr rett og slett at hjernen blir mer effektiv og vi blir mer produktive.

 

En slik forbedret forbindelse mellom venstre og høyre hjernehalvdel er svært fordelaktig, fordi det gir økt følelsesmessig stabilitet.

 

Kapasiteten og tilgangen til våre ubrukte ressurser økes. Fordeler som en bedre helse, en forsterket kreativitet og en utviklet intuisjon er noen av resultatene det gir. Et av de mest oppsiktsvekkende resultater av forskningen er:

 

- Hjernen gjør et evolusjonært sprang i hvordan den håndterer angst/frykt.

 

Med enkle ord betyr det at BevissthetsTrening hjelper oss til å håndtere ting vi møter i hverdagen med en stor indre ro og trygghet.

 

 

Til toppen 

Handlekurv

 x 


Your Cart is currently empty.