ESP - din magefølelse og intuisjon


De fleste mennesker ville sagt ja hvis de ble spurt om de hadde en magefølelse eller intuisjon, selv om de kanskje ikke stoler helt på den.

 

Hva om du kunne styrke din magefølelse og intuisjon, slik at du kan bli tryggere på de valg og beslutninger du står ovenfor i hverdagen? 

 

Det er klinisk og signifikant bevist at BevissthetsTrening styrker den! 

 

I tillegg til den mentale treningen, så Deborah viktigheten av å få inn en ny forståelse av at magefølelse og intuisjon er en del av vår ESP-sans.

 

ESP er vår indre sans. Akkurat slik som vi har våre fem fysiske sanser til å orientere oss med i det fysiske ytre, har vi en sans som vi orienterer oss med i det kreative indre.

 

ESP er en forutsetning for kreativitet

ESP er en forkortelse for ekstrasensorisk persepsjon. Med andre ord en ekstra sans man bruker til å motta en ikke-fysisk informasjon. Slik vi har fem fysiske sanser, har vi ESP-sansen som mottar indre informasjon. ESP er en forutsetning for kreativitet. Den økte kreativiteten som kurset gir, gjør oss mer løsningsorienterte. Det er den vi bruker når vi får en kreativ idé. En idé kan du i utgangspunktet ikke bruke de fem fysiske sansene til å motta. Du kan ikke se den med fysiske øyne, ikke høre den med fysiske ører, ikke fysisk lukte den, ikke fysisk smake den, og du kan ikke fysisk føle på ideen.

 

En kreativ idé kommer fra det ubevisste, og der har vi ikke noe språk. Språket er venstre hjernehalvdels oppgave, og den må omforme det ESP-sansen mottar, til noe som blir forståelig i det fysiske språket. Vi får ideen med øynene åpne, og det kan oppleves fysisk selv om ideen i seg selv ikke er fysisk. Alle har en ESP-sans knyttet til høyre hjernehalvdel.

 

ESP-sansen er også den sansen vi bruker når vi drømmer. I drømmene kan vi føle, høre og se.

 

Vi har tre forskjellige måter å motta en ikke-fysisk informasjon på:

  • Den ene måten å motta informasjon på er ved bruk av det kinestetiske. Det betyr at vi føler i kroppen. Ved magefølelse er det en faktisk følelse i magen, men vi kan også få en «klump i brystet» når vi føler at noe ikke stemmer.
  • Den andre måten å motta informasjon på er ved bruk av det auditive. Når vi mottar en idé eller en tanke, kan vi høre den med vårt indre. Mange sier «det var det jeg visste». Og for å vite noe må du ha brukt den indre hørselen. Vi kaller det med andre ord for vår intuisjon.
  • Den tredje måten å motta informasjon på er ved bruk av det visuelle. Informasjonen mottar vi som indre bilder, slik vi ser i våre drømmer. Et vanlig uttrykk når noen beskriver noe for oss er: «Ja, det kan jeg se for meg».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlekurv

 x 


Your Cart is currently empty.